ENQUESTA

ENQUESTA PER AL PROCÉS PARTICIPATIU DEL CAMÍ DE RONDA DE TRINITAT VELLA

El principal objectiu de l’Enquesta de participació esportiva és obtenir informació de la demanda i ús de l'espai del cami de ronda com a recinte esportiu i oci a l'aire lliure.
Es tracta de conèixer el temps que dediquen a l'esport, així com també el contingut i la intensitat amb què ho fan i les seves motivacions a l’hora de participar-hi i les barreres d’accés.
Per tal d’acomplir aquest objectiu, partirem d’un sentit ampli de la definició d'esport i oci no consumista. Així, s’han considerat pràctiques estrictament percebudes com a esportives –runnig, criquet, futbol, bàsquest, petanca, entre d'altres - juntament amb altres que, pel seu contingut i forma, poden assolir aquesta condició, com és l’ús dels espais per a la interacció entre diferents persones.
Per altra banda, també s’incorpora també allò que s’ha vingut a anomenar la dimensió social de L'ESPORT, això és, les actituds i els valors dels ciutadans vers el fet esportiu, el que permet oferir una visió més global i enriquidora de l'ús de l'espai públic.
De manera gradual s’han anat incloent preguntes de caràcter qualitatiu que permeten analitzar aspectes com què s’entén pel concepte d'esport, la importància que se li otorga o l’interès que desperten diverses activitats esportives, així com l’equipament necessari per intensificar l'ús de l'espai, la percepció de l'equipament actual, els modes de relació entre els usuaris, entre d'altres asectes.

ENLAÇ A L'ENQUESTA:

https://goo.gl/forms/Klrfwm82kx9D5hSC3