Primera sessió

Data de convocatòria

Es tracta de la primera sessió oberta a totes les entitats i públic en general. Després d'haver treballat sobre l'estat actual de l'àmbit de projecte i d'haver mantingut contactes individualitzats amb diversos agents, es planteja una sessió de presa de contacte comú entre totes les persones participants.

Es planteja tota la sessió amb format presentació procurant que tothom es vegi les cares. S'aportarà tota la informació en format gràfic per tal de fer comprensible la interpretació de les dades recollides prèviament.