Segona sessió

Data de convocatòria

El llarg d'aquesta segona sessió – La primera de treball en grups – s'aprofundirà en els usos recollits a través de les entrevistes i enquestes realitzades durant el mes de maig i la observació del lloc.

Es planteja una sessió marcada per 3 moments diferenciats (un tercer de conclusions si hi ha temps). Al llarg de tota la sessió s'aportarà el material oportú per a la correcta interpretació dels objectius.